Nieuwe NEN voor staal van toepassing verklaard

02-10-2019

Wat zijn de verschillen in uitvoeringsklassen?

 

Vanuit de NEN-EN 1090-2 zijn er verschillende uitvoeringsklassen, of executieklassen:

-          EXC1:   Stallen, loodsen, kassen etc.;

-          EXC2:   Kantoren, woonhuizen, industrie etc.;

-          EXC3:   Bruggen, stadions, grote torenflats etc.;

-          EXC4:   Kerncentrales etc.

Afhankelijk van de uitvoeringsklasse wordt het niveau van afwerking, kwaliteitsborging en keuring en beproeving geregeld. Tot voor kort kon de uitvoeringsklasse worden bepaald met de richtlijnen als gegeven in de informatieve Bijlage B van NEN-EN 1090-2, aan de hand van de gevolgklasse CC, Productiecategorie en Gebruikscategorie. Sinds 1 juni 2014 is aanvulling A1 op de eurocode NEN-EN 1993-1-1 van toepassing verklaard. In bijlage C van deze norm staat aangegeven hoe de uitvoeringsklasse moet worden bepaald. In de onderstaande tabel staat de relatie aangegeven tussen gevolgklasse CC en uitvoeringsklasse EXC.

Gevolgklasse (CC)

Type belasting

 

Statisch, Quasi-statisch of Vermoeiing DCL (laag)

Vermoeiing of Seismisch DCM (gemiddeld) of DCH (hoog)

CC3

EXC3*

EXC3*

CC2

EXC2

EXC3

CC1

EXC1

EXC2

* De uitvoeringsklasse EXC 4 wordt niet meer direct aangewezen, maar is gereserveerd als optie voor constructies met extreme gevolgen van constructief bezwijken.

Sinds 6 september 2019 is de NEN-EN 1090-2:2008 vervallen en is de nieuwe NEN-EN 1090-2:2018 van toepassing verklaard. De eisen van EXC1 naar EXC4 worden steeds strenger. Ze kunnen gelden voor een gehele constructie, voor onderdelen of voor details. 

 Er zijn veel verschillen voor bewerkingen in uitvoeringsklassen. Een paar voorbeelden:

-            In EXC 3 en 4 worden eisen gesteld aan de traceerbaarheid van staal. Dit geldt niet voor EXC1 en 2.

-           Oplopende kwaliteitseisen voor lassen van EXC 1 naar EXC 4.

-           Naast visueel onderzoek van Lassen moet aanvullend Niet Destructief Onderzoek (NDO) worden verricht, de hoeveelheid is oplopend van EXC 1 naar EXC 4.

-           In de vorige versie van de NEN-EN 1090-2 mochten boutgaten niet worden geponst bij EXC 3 en 4, deze eis is vervallen.

-           Geponste gaten mogen nu worden toegepast voor alle EXC klassen, maar de gatdiameter moet 1,4x kleiner zijn dan de plaatdikte.

Een hogere EXC zal leiden tot extra kosten dan een lagere EXC. Hebt u vragen over de uitvoeringsklassen? Neem dan gerust contact met ons op, telefoonnummer 0342-401155.

Fotoalbum

Cookies

Om uw de beste gebruikerservaring te bieden op onze website, maken wij gebruik van cookies.

Lees meer