Ondertekening Bouwakkoord Staal

21-03-2022 Bouwakkoord Staal

Vertegenwoordigers van bijna 30 bedrijven en organisaties in en voor de Nederlandse (staal)bouwsector hebben gistermiddag het Bouwakkoord Staal ondertekend. Dit convenant, bestemd voor de gehele nationale staalbouwketen, voorziet in verdere verbetering van het duurzaam gebruik van staal in de Nederlandse bouw en infrastructuur per 2030.

Met deze keten-brede erkenning van het convenant is het startsein gegeven aan een pakket gecoördineerde, collectieve activiteiten voor de komende jaren op het gebied van (technische) advisering, voorlichting en kennisoverdracht met als doel de milieu-impact van het opdrachtgeven, ontwerpen, produceren en bouwen met staal per 2030 aanzienlijk te hebben teruggebracht.

Ambities

In het Bouwakkoord Staal zijn voor de gehele staalbouwketen in ons land de ambities vastgelegd voor de reductie van CO2 (met tenminste 60% ten opzichte van 1990), het verruimen van de inzet van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen, het verminderen van de milieu-impact van stoffen met risico’s voor mens en omgeving én het bevorderen van hergebruik van stalen objecten, componenten en materialen. Zo wil de keten bijdragen aan de noodzakelijke (inter)nationale klimaattransitie per 2030. Daarnaast wordt met het convenant bijgedragen aan een betere economische en innovatieve slagkracht van de sector en een grotere aantrekkelijkheid voor huidige en toekomstige werknemers.

Het Bouwakkoord Staal richt zich op álle toepassingen van staal, zowel constructief als niet-constructief, in de B&U- en de GWW-sector.

Meer informatie over het Bouwakkoord Staal, zie:

Bouwakkoord Staal ondertekend | Bouwen met staal

Bouwakkoord Staal - Samen voor duurzamer staal in de bouw 

Whitepaper_BouwakkoordStaal_DEF.pdf

Fotoalbum

Cookies

Om uw de beste gebruikerservaring te bieden op onze website, maken wij gebruik van cookies.

Lees meer