Circulaire staalconcepten

Circulair bouwen met staal begint bij Brink Staalbouw. Met de innovatieve staalconcepten Logistaal.nl en Circualirstaal.nl zijn wij marktleider in Nederland op het gebied van duurzaam en circulair bouwen met staal.

Circulairstaal

Circulairstaal is een concept van Brink Staalbouw. Met dit concept hebben we de ambitie om staalconstructies zo te ontwerpen dat ze volledig circulair zijn. We willen hiermee een actieve bijdrage leveren aan de circulaire toekomst van Nederland. Wij geloven namelijk dat wij als ondernemers verplicht zijn om als rentmeester te acteren, waarbij wij oog hebben voor de wereld en mensen om ons heen. Wij hebben oa. hiervoor ook het Grondstoffenakkoord ondertekend.

Materiaalgebruik

Bij circulair (staal)bouwen kan gekozen worden voor het hergebruik van alreeds bestaande staalconstucties. Dit wordt ook wel donorstaal genoemd. Echter zijn deze profielen niet altijd 1-op-1 her te gebruiken omdat deze van oorsprong niet zijn ontworpen voor demontage. Wij adviseren voor uw renovatieplannen basis te kiezen voor deels hergebruik van bestaande staalconstruictie, deels aanpassen en deels een nieuwe staalconstructie, gemonteerd volgens Design for Disassembly.

Ontwerpmethodieken

Wij focussen bij onze engineering op het zo volledig mogelijk ontwerpen van een constructie waarbij niet tot nauwelijks lasactiviteiten moeten worden uitgevoerd. Onze staalprofielen worden doormiddel van bouten bevestigd. Door deze manier van ontwerpen, zijn de draagconstructies van Circulairstaal demontabel (Design for Disassembly) en zijn wij in staat om een aanzienlijke CO2 reductie te bewerkstelligen.

Circulairstaal denkt na over toekomstige herbestemmingen en over aangepaste eigendomsmodellen met een nieuwe kijk op financiering, terugverdientijden en restwaardes. Dit past helemaal met de opkomst zijnde circulaire economie.  Afhankelijk van de vraagspecificatie en uitgangspunten maken we een passend voorstel voor terugkoop of een andere vorm van hergebruik. Denk hierbij aan bespreekbare mogelijkheden voor terugkoopgaranties en/of leaseconstructies.

Milieu impact

Omdat het aanbrengen van een staalcoating een enorme impact heeft op het mileu, kiezen wij ervoor om staalprofielen onbehandeld te leveren. Het doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het staal en zorgt voor een industriele look. We geven voor binnentoepassing 10 jaar garantie. Ook bij het demonteren en hergebruik van de constructie verminderd een onbehandelde staalconstructie de CO2 uitstoot: de coating hoeft niet verwijderd te worden en er vindt geen extra transport plaats van en naar de staalcoater.

Madaster

Bij Circulairstaal zorgen wij ervoor dat het staalmodel “as-built” in Madaster wordt opgeslagen. Inclusief de intelligentie van staalprofielen en kwaliteiten.

Winnaar Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2016

In 2016 was Brink Staalbouw al de partij die zich bezig hield met circulariteit. Met Bedrijfsgebouw Fokker 7 op Schiphol-Oost heeft Brink Staalbouw, samen met haar bouwpartners de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2016 gewonnen. Het project is van A tot Z bedacht en tot in detail doorontwikkeld op duurzaamheid. Alles is demontabel tot en met voetplaten en betonvloeren. De circulaire gedachte is consequent doorgevoerd in het gehele proces.

Neem eens een kijkje op Circulairstaal.nl 

Logistaal

Logistaal is een staalconcept Brink Staalbouw. Wij leggen met Logistaal fundament voor verduurzaming van grondstofgebruik en de toekomst van een staalconstructiebedrijf.

Nadenken over toekomst

Grondstoffen worden steeds schaarser. De markt vraagt steeds meer naar hergebruik van materialen. Niet down-cyclen, maar up-cyclen. Staal is bij uitstek hiervoor geschikt. Niet alleen nadenken hoe je een staalconstructie monteert, maar nu al nadenken over hoe je deze weer demonteert (Design for Disassembly). Om vervolgens ook toekomstige herbestemmingen te definiëren, aangepaste eigendomsmodellen op te stellen, samenwerkingsverbanden, financieringsvormen of terugkoopgaranties aan te bieden, etc.

De draagconstructies van Logistaal zijn gemaakt uit staal. Ze zijn efficiënt ontworpen, geschikt voor hergebruik (circulair), demontabel en waardevast. Het stalen casco is geschikt voor het aanbrengen van onder andere sprinklervoorzieningen, borstweringen, dak- en gevelbeplatingen, ramen, deuren en docks.

Demontage en herbestemming

Logistaal is ervan overtuigd dat bouwers een wezenlijke rol krijgen als toekomstige grondstofleverancier. En als je kunt monteren moet je ook kunnen demonteren. Logistaal helpt graag mee om bestaand leegstaand logistiek vastgoed te inventariseren op mogelijkheden voor demontage of herbestemming. Daarbij is ieder pand uniek.

Lease en terugkoop

Logistaal denkt na over toekomstige herbestemmingen en over aangepaste eigendomsmodellen met een nieuwe kijk op financiering, terugverdientijden en restwaardes. Dit past helemaal met de op komst zijnde circulaire economie. Afhankelijk van de vraagspecificatie en uitgangspunten maken we een passend voorstel voor koop, lease, terugkoop of hergebruik.

Logistaal garandeert:

- Geoptimaliseerde circulaire draagconstructies voor logistiek vastgoed
- Ontwerpverzekering inbegrepen
- Reductie in kosten voor pluvia en fundaties
- Uitstekende kwaliteit
- Korte voorbereidingstijd
- Hoge bouwsnelheid
- Geen verrassingen achteraf, vaste prijzen
- 10 jaar garantie op draagconstructie

Neem eens een kijkje op Logistaal.nl 

Zeg het maar

Cookies

Om uw de beste gebruikerservaring te bieden op onze website, maken wij gebruik van cookies.

Lees meer