staalprijsindex

De Brink staalprijsindex geeft een wekelijks overzicht weer van de prijsontwikkelingen staalprofielen in de periode januari 2016 tot en met heden. In de index zijn de netto inkoopprijzen van alleen warmgewalste balkstalen verwerkt. Er is geen rekening gehouden met prijsontwikkelingen in plaatstalen, kokers, buizen, (cao) lonen, staalbehandelingen, materieel en overige inkopen.

 

Tot en met 2021 was de staalprijsindex gebaseerd op prijzen van Nederlandse staalhandelaren. Per 2022 is de staalprijsindex gebaseerd op prijzen rechtstreeks van de internationale staalfabrieken (bron:www.brinkstaal.nl).  

 

Rekenvoorbeeld:  Betreft prijsverschil tussen wk 2 en wk 9 in 2022

Index week 2 2022: 230  Index week 9 2022: 250 Verschil: 20

Procentuele stijging inkoop staalprijzen t.o.v. wk 2 2022: (20/230)*100 = 8,7 % 

Deze index is slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Voor vragen over deze index, kunt u contact opnemen met één van onze verkoopadviseurs, telefoonnummer 0342-40 11 55 

 

Alleen met schriftelijke toestemming van Brink Staalbouw, mag de inhoud van deze staalprijsindex met bronvermelding gebruikt worden. 

 

 • Update | 6 maart 2023

  Oplopende levertijden, licht dalende staalprijzen

  Internationale staalfabrieken zijn afgeschaald in productiecapaciteit. Het staalvolume in de markt is begin dit jaar iets toegenomen, waardoor levertijden voor balkstalen rechtstreeks af fabriek iets zijn opgelopen. Door licht stijgende schrootprijzen waarschuwen enkele staalhandelaren voor prijsverhogingen. Toch zien we bij de meeste Europese staalfabrieken dat de staalprijzen in de achterliggende periode verder zijn gedaald.

  Door de onbalans tussen vraag en aanbod, is de verwachting dat de staalprijsindex de komende tijd de licht dalende lijn verder zal voortzetten. De voorraadprijs voor balkstalen (staalprofielen op voorraad bij staalhandelaren in Nederland)  is vrij stabiel.

 • Update | 27 februari 2023

  Staalprijzen blijven dalen

  Voor de vijfde achtereenvolgende week zijn de staalprijzen voor balkstalen licht gedaald. De schrootprijs voor ijzer is al maanden stabiel.

  De meeste fabrieken zijn op de langere termijn redelijk tot goed gevuld. Een prijsverhoging wordt voorlopig niet verwacht.

  Bandstalen zijn ten gevolge van onder andere hogere grondstoffenprijzen uit Azië, de laatste tijd wel iets verhoogd. Kokers en buizen worden uit bandstalen geproduceerd. Deze staalprofielen zijn dan ook licht gestegen.

  Leveranciers van kokers en buizen verwachten op korte termijn een prijsstabilisatie.

 • Update | 11 januari 2023

  Staalprijzen redelijk stabiel

  De staalprijzen zijn in de afgelopen weken redelijk stabiel gebleven. Per leverancier zijn er wel verschillen in prijzen en levertijden, maar vooralsnog zijn er begin 2023 geen grote wijzigingen doorgevoerd.

 • Update | 14 december 2022

  Nieuwe waarschuwingen voor verhoging staalprijzen

  In de afgelopen week zijn wij door enkele van onze leveranciers gewaarschuwd dat er weer prijsverhogingen aankomen op de korte termijn. Dit als gevolg van de toch weer iets gestegen energieprijzen.

  Houd hier s.v.p. rekening mee in lopende projecten.

 • Update | 7 november 2022

  Daling staalprijzen vlakt af

  Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de scherpe daling van de staalprijzen voor balkstalen. In de afgelopen week zijn de staalprijzen uit walsing niet of nauwelijks gedaald.

  Omdat leveranciers de voorraden afbouwen, zijn de voorraadprijzen in de afgelopen week nog wel iets gedaald.

  Onze staalprijsindex zit weer op het niveau van begin 2022.

  De meeste staalfabrieken zijn in de afgelopen maanden afgeschaald en zijn met het huidige volume  redelijk tot goed gevuld. Er lijkt weer een betere balans te komen tussen vraag en aanbod.

  Ook schrootprijzen zijn de laatste maanden vrij stabiel. In het algemeen wordt er een prijsstabilisatie verwacht.

 • Update | 12 oktober 2022

  Staalprijzen gaan dalen

  Nadat afgelopen week voorzichtig de eerste daling van de staalprijzen werd doorgevoerd, krijgen we nu van onze leveranciers duidelijke signalen dat de staalprijzen de komende periode verder zullen gaan dalen. Veel fabrieken hebben overcapaciteit. 

  De vraag blijft achter op het aanbod, waardoor de prijzen zullen gaan dalen. De schrootprijs is al enkele weken vrij stabiel. Ook daar is de verwachting dat die prijzen de komende tijd verder zullen gaan dalen.

   

 • Update | 27 september 2022

  Loonsverhoging werknemers grootmetaal

  Werknemers in de grootmetaal cao krijgen een loonsverhoging van 9%. Deze verhoging wordt in twee stappen doorgevoerd. Per 1 december 2022 gaan de lonen structureel met 5,5 procent omhoog. Op 1 januari 2024 komt daar nog eens 3,5 procent bij.

  Deze loonsverhoging is niet opgenomen in de staalprijsindex. Omgerekend in een kg-prijs voor een gemiddelde staalconstructie in de utiliteitsbouw, betekent dit een verhoging van ca € 0,03/kg - € 0,04/kg.

 • Update | 29 augustus 2022

  Hogere prijzen voor staalconservering door energietoeslagen

  De laatste weken zijn de inkoopprijzen voor staalconservering extreem gestegen. Dit komt omdat onze leveranciers de prijzen wekelijks met een energietoeslag corrigeren. Deze toeslagen zijn in onze staalprijsindex niet opgenomen. 

  Ten opzichte van augustus 2021 en huidig prijsniveau, zijn de prijzen voor een éénlaagse staalcoating gemiddeld € 0,09/kg - € 0,12/kg duurder geworden.

 • Update | 11 juli 2022

  Schrootprijzen stabiliseren

  In de achterliggende weken zijn de schrootprijzen voor metaal gestabiliseerd. De prijzen van nieuw staal bij de staalfabrieken zijn nog wel gedaald, al is het dat die daling afvlakt. Van onze leveranciers horen we wisselende geluiden over het verwachte prijsniveau. Enerzijds is er onzekerheid over de energieprijzen, anderszijds blijft de vraag nog achter ten opzichte van het aanbod.

  Verkrijgbaarheid van staalprofielen (balkstalen en kokers/buizen) is op dit moment geen probleem.

 • Update | 20 juni 2022

  Aanhoudende daling staalprijzen 

  Ook in de achterliggende weken zijn alle staalprofielen, met uitzondering van plaatstalen, gedaald. Ook de schrootprijs is dalende. De verwachting is dat de prijsdalingen van nieuwe staalprofielen en schroot binnenkort zullen afvlakken. Verkrijgbaarheid van staalprofielen uit voorraad of walsing is vooralsnog geen probleem.

 • Update | 16 mei 2022

  Daling staalprijzen 

  De staalprijzen voor zowel balkstalen, plaatstalen, kokers en buizen zijn in de afgelopen weken gedaald. Daar waar een snellere prijsdaling verwacht werd, blijft deze vooralsnog uit. 

  Levertijden voor staalprofielen uit walsing, zijn gemiddeld vanaf augustus 2022. 

 • Update | 4 mei 2022

  Staalprijsindex stabiliseert

  De af fabriek prijzen voor balkstalen zijn in de afgelopen weken gestabiliseerd. De prijzen voor kokers en buizen zijn dalende (deze zijn niet opgenomen in onze index).

  Levertijden van staalprofielen af fabriek zijn op dit moment gemiddeld rond de bouwvakantie.

 • Update | 19 april 2022

  Staalprijzen balkstalen iets gedaald

  In de afgelopen week hebben enkele staalfabrieken de prijzen voor balkstalen iets verlaagd, waarschijnlijk als reactie op de gedaalde schroot- en olieprijzen. Levertijden zijn nog wel lang. Handelsvoorraden zijn afgebouwd en in sommige gevallen is er een beperking in afnamehoeveelheid.

  Omdat de kleinere profielen minder worden gewalst, kan de verkrijgbaarheid van deze categorie balken moeilijker zijn. Door de nog hoge energieprijzen en de zorgelijke situatie in Oost-Europa is het moeilijk te voorspellen hoe de staalprijzen voor balkstalen zich de komende tijd gaan ontwikkelen.

  Voor de kokers, buizen en staalplaten (producten die uit bandstalen worden gemaakt) is het per fabriek afhankelijk wat betreft prijzen, levertijden en verkrijgbaarheid. Alhoewel we denken dat ook hier de prijzen stabiliseren, is deze markt nog erg onrustig.

 • Update | 5 april 2022

  Prijzen balkstalen stabiel, platen en kokers nog stijgende

  In de achterlliggende weken zijn de prijzen voor balkstalen op een hoog niveau gestabiliseerd, terwijl de inkoopprijzen voor platen en kokers nog stijgende zijn.

  De fabrieken waar balkstalen worden geproduceerd geven aan dat de beschikbaarheid voor met name de kleinere profielen problematisch kan worden. Door opgelegde bestelquotes zijn de voorraden geminimaliseerd. De kleinere profielen worden de komende periode ook minder gewalst. 

  Platen en kokerprofielen worden uit bandstalen geproduceerd. Door de onrust in Oost-Europa is het aanbod hiervan enorm verstoord. Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor een vijfde van de staalinvoer in Europa. Dit deel zal door de markt gecompenseerd moeten worden. Tot die tijd moeten we rekening houden met stijgende prijzen en langere levertijden.

  Gezien bovenstaande is ons advies om tijdig de staalprofielen te bestellen.

   

 • Update | 21 maart 2022

  Stijging staalprijzen vlakt af

  Afgelopen week zijn de staalprijzen wel gestegen, maar minder hard dan die weken daarvoor. We horen wisselende geluiden van de staalfabrieken. De meeste fabrieken zijn weer in de markt. Aanvragen worden afzonderlijk behandeld en alles is onder voorbehoud verkrijgbaarheid. Prijzen uit voorraad zijn op dit moment erg hoog.

  De vele (over)bestellingen ("hamstergedrag") die door de marktpartijen zijn gedaan, worden nu door onze leveranciers verwerkt.  Omdat de meeste staalverwerkers voor de komende tijd nu wel voorzien zijn van materialen, is de verwachting dat de komende weken minder besteld zal gaan worden. Gevolg hiervan is dat de staalmarkt zich waarschijnlijk zal stabiliseren op het gebied van prijzen en levertijden. 

 • Update | 7 maart 2022

  Staalfabrieken komen met nieuwe prijzen

  Door de onrust in Oekraïne, hebben de staalfabrikanten in de afgelopen week de staalprijzen enorm verhoogd. 

  Daar er onder andere veel ijzererts en cokes uit Rusland en Oekraïne komen, heeft de oorlog flinke invloed op de staalmarkt. De grondstoffen worden schaarser, waardoor de prijzen snel stijgend zijn. Daarnaast blijven de energieprijzen stijgen. De verwachting is dat de komende tijd de prijzen verder zullen gaan stijgen.

  De verkrijgbaarheid van balkstalen lijkt vooralsnog wel gewaarborgd. Zorgen zijn er om de profielen die gemaakt worden uit bandstalen (denk aan platen, strippen, kokers en buizen). Deze profielsoorten worden schaars. We verwachten hier op termijn problemen met de uitlevering.

   

   

   

 • Update | 28 februari 2022

  Waarschuwingen voor nieuwe prijsontwikkelingen

  Vorige week zijn we door Arcelor Mittal geïnformeerd dat, vanwege de spanningen in Oekraïne en Rusland, de staalfabrikant alle lopende offertes intrekt van zowel balkstalen als kokerprofielen. In de loop van deze week verwachten we dat ze met een aangepast prijsniveau weer terugkomen in de markt.

  Kokers en buizen worden uit bandstalen gemaakt. Deze bandstalen komen veel uit Oekraïne en Rusland. Door de spanningen die daar zijn, zien we dat de prijzen voor kokers en buizen weer zijn gestegen.

  Deze staalprijsindex is alleen gebaseerd op prijsontwikkelingen van balkstalen, niet van kokers en buizen.

 • Update | 15 februari 2022

  Schrootprijs stijgt, staalprijs daalt

  In de achterliggende week is de schrootprijs met € 20,= per ton gestegen, terwijl de staalprijs af fabiek walserijen met hetzelfde bedrag zijn gedaald. Een opmerkelijke ontwikkeling, daar de schrootprijzen normaal gesproken aan de staalprijzen zijn gekoppeld. De verwachting is dat de staalprijzen, door de hogere schroot, binnenkort weer naar boven worden gecorrigeerd.

  Op dit moment is de verkrijgbaarheid van staalprofielen (HEA's, IPE's, etc.) goed. Alleen warmgevormde en incourante kokerprofielen zijn momenteel schaars en daardoor duur. Verwachte levertijden van deze kokerprofielen is soms zelfs ca. 24 werkweken. 

 • Update | 13 januari 2022

  Verloop staalprijsindex 

  Onze staalprijsindex is gebaseerd op voorraadprijzen van onze staalleveranciers. Vanaf september 2021 waren de prijzen af fabriek iets dalend; de voorraadprijzen werden echter niet met prijslijsten gecorrigeerd. Vandaar het stabiele prijsverloop in de achterliggende weken. 

  Eind december werden we weer verrast met buitensporige prijsverhogingen vanuit de fabrieken, waardoor de prijzen af fabriek weer op het niveau van augustus 2021 zijn gekomen. De verwachting is dat de prijzen de komende maanden verder zullen gaan stijgen.

  We nemen vanaf dit jaar de indexering voor prijzen af fabriek op in onze index, in plaats van de voorraadprijzen van de staalhandelaren. 

   

 • Update | 20 december 2021

  Stijgende energie- en transportprijzen worden doorberekend

  Afgelopen week hebben we van onze leveranciers bericht ontvangen dat, geheel tegen de verwachtingen in, de staalprijzen weer worden verhoogd. Ten gevolge van de oplopende energie- en transportkosten, hebben de staalfabrikanten de staalprijzen per direct siginifacant verhoogd. Voor februari 2022 wordt een verdere stijging verwacht.

  Houd hier s.v.p. rekening mee voor de komende periode.

  Zodra wij inzichtelijk hebben welke consequenties dit heeft voor onze lopende offertes en de staalprijsindex, zullen we deze hierop aanpassen.

 • Update | 12 oktober 2021

  Nieuwe waarschuwingen voor verhoging staalprijzen 

  De hogere kosten ten gevolge van de aanhoudende stijgende energieprijzen, worden door de staalfabrikanten nu doorberekend in hun staalproducten. Wij worden nu door onze leveranciers gewaarschuwd dat er weer prijsverhogingen aankomen op de korte termijn. 

  Daar waar de hele markt dacht dat de staalprijzen weer zouden gaan dalen, lijkt dit nu toch een geheel andere wending te krijgen.

  Houd hier s.v.p. rekening mee in lopende projecten.

 • Update | 3 september 2021

  Staalprijzen en levertijden weer stabiel na de bouwvakantie

  De staalprijzen zijn momenteel stabiel. Op korte termijn worden ook geen prijsstijgingen verwacht. Er was sprake van een kleine verhoging in oktober, maar ook deze is voorlopig on hold gezet.

  Ook de levertijden zijn weer beter onder controle. Profielen t/m 180 zitten op walsing oktober. Grotere en zwaardere profielen zouden deze maand nog gewalst kunnen worden.

 • Update | 22 juli 2021

  Nieuw akkoord CAO partijen Metalektro

  Op 14 juli jl. hebben de vakbonden en werkgeversorganisatie FME een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao in de Metalektro. De lonen stijgen met terugwerkende kracht met 5,3% over een looptijd van twee jaar.

  Naast deze cao verhoging zijn er in de achterliggende periode ook verhogingen geweest voor de bevestigingsmiddelen, het conserveren van staal en inzet materieel. 

  Hierdoor zullen de offerteprijzen van staalconstructies naar verwachting tussen 2 - 3 % hoger uitvallen.

  Deze verhoging is niet opgenomen in de staalprijsindex.

   

 • Update | 19 juli 2021

  Staalprijzen stabiliseren

  De staalprijzen voor balkstalen zijn in de afgelopen 5 weken niet verhoogd. Mede met de naderende bouwvakantie denken we dat er een einde te is gekomen aan de snelle prijsverhogingen die in december vorig jaar is ingezet. De inkoopprijzen zijn inmiddels meer dan verdubbeld.

  We verwachten dat dit hoge prijsniveau de komende maanden nog wel zal aanblijven. De vraag is nog steeds groot. Levertijden zijn hierdoor langer dan gebruikelijk. Toch kunnen onze leveranciers de vraag nu beter handelen als een aantal maanden geleden.

  Doordat de staalprijzen ook afhankelijk zijn van importheffingen, politieke besluiten en pandemieën blijven de prijzen gevoelig voor schommelingen. Wij houden u ook de komende periode op de hoogte van de staalprijsontwikkelingen.

 • Update | 8 juni 2021

  Wat is er nu eigenlijk aan de hand met het staal?

  De huidige marksituatie heeft verschillende oorzaken. De stijgende staalprijzen en lange levertijden worden uiteindelijk veroorzaakt door vraag en aanbod. De vraag naar staalproducten is groot, het aanbod is gering. Door de coronapandemie zijn staalproducenten minder gaan produceren en zijn de voorraden afgebouwd. Daarbij zijn de prijzen voor grond- en hulpstoffen om staal te maken de laatste tijd gestegen.

  Op dit moment zijn er een aantal staalfabrieken die zelfs geen orders meer aannemen, omdat ze geruime tijd zijn volgeboekt en omdat ze geen nieuwe orders kunnen verwerken. Dit resulteert in schaarste, waardoor de prijzen en levertijden waarschijnlijk nog verder zullen gaan oplopen.

  Zolang er geen definitieve bestellingen zijn geboekt, geven de fabrieken geen vaste prijzen af. Door de beperkte beschikbaarheid zijn de afgegeven walsdata en levertijden indicatief en kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.

  We hopen dat de fabrieken weer snel in staat zijn om de geplaatste orders te verwerken en de productie weer te vergroten, waardoor de staalhandel weer beheersbaar wordt.  

  Wij zullen er alles aan doen om u zo goed als mogelijk te informeren en te helpen bij staalbestellingen.

   

 • Update | 31 mei 2021

  De staalprijzen stijgen door naar ongekende hoogte. In de achterliggende week hebben we van onze leveranciers een verhoging van € 110,=/ton doorgekregen voor balkstalen (HEA, HEB, HEM IPE en UNP profielen).

  Verschillende producenten van balkstalen beraden zich op hun verkoopprijs en nemen momenteel geen orders aan. Anderen hebben technische problemen en produceren nauwelijks. Walsingen voor nieuwe orders staan voor het eerst weer gepland in september/oktober, waardoor verwachte levertijden op de bouwplaats niet eerder dan begin november 2021 zullen zijn. Houd hiermee rekening met nieuwe projecten.

  Hoe lang de huidige gekte aanhoudt weet niemand. Gezien de ontstane schaarste zal een stabilisatie in prijzen en levertijden voorlopig nog wel op zich laten wachten.

 • Update | 17 mei 2021

  Staalprijsindex tikt bijna de 200 aan! 

  Opnieuw heeft er deze week een extreme stijging van de balkstalen plaatsgevonden. We hebben een verhoging moeten noteren van € 80,- per ton, wat maakt dat we de 200 bijna aantikken. 

  Nogmaals vermelden wij dat het in onze index gaat om de prijsontwikkeling van balkstalen. Overige producten zoals kokers en buizen worden niet meeberekend. 

  Ook blijven levertijden van materialen oplopen, wat ons naast de prijsstijgingen, zorgen baart voor lopende projecten. 

 • Update | 7 mei 2021

  De prijsverhogingen gaan maar door. Leveranciers waarschuwen ons dat we tot de zomer rekening moeten houden met een prijsstijging van € 100,- tot € 150,- per ton voor balkstalen, waarmee onze staalprijsindex boven de 200 zal uitkomen. 

  In onze index wordt alleen de prijsontwikkeling van balkstalen weergegeven. De verhogingen voor coilgerelateerde producten (plaatstalen, kokers, buizen, etc.) staan hier niet in. Deze producten zitten op een substantieel hoger prijsniveau ten opzichte van de balkstalen. 

  Door schaarste van voormaterialen wordt de verkrijgbaarheid een nog groter issue dan dat het nu al is. Houd rekening mee met vertragingen in projecten door de huidige situatie op de staalmarkt. 

 • Update | 30 april 2021

  Houd rekening mee met extreme staalprijsverhogingen van coilgerelateerde producten in de achterliggende periode. Ten opzichte van eind oktober 2020 zijn de de inkoopprijzen voor kokers en buizen meer dan verdubbeld. Voor balkstalen worden nu prijzen afgegeven die 50% hoger zijn  dan het prijspeil oktober 2020. Leverdata voor walsprofielen die nu besteld worden staan op juli/augustus/september 2021, afhankelijk van profielkeuze. 

  De verwachting is dat de staalprijzen nog verder zullen gaan stijgen en dat de leverdata ook zullen gaan oplopen.

 • Update | 19 april 2021

  In de afgelopen periode zijn de prijzen van coilgerelateerde producten (onder andere kokers en buizen) nog verder doorgestegen.

  Deze verhogingen zijn niet weergegeven in onze staalprijsindex!

  De prijzen voor balkstalen  zijn na een relatief stabiele periode toch weer gestegen. In de afgelopen week hebben wij van onze leveranciers weer nieuwe hogere prijzen voor balkstalen doorgekregen, waarschijnlijk ten gevolge van een iets stijgende schrootprijs.

  Hoe een en ander zich zal doorzetten is nog onzeker. De fabrieken hebben een zeer goede orderportefeuille. De schroot, grondstof- en energieprijzen zijn hoog. 

 • Update | 22 maart 2021

  De afgelopen weken zijn de schrootprijzen op een zeer hoog niveau gestabiliseerd. Hierdoor zijn verdere prijsverhogingen voor balk- en stafstaal voorlopig uitgebleven. Ook voor de komende periode gaan wij uit van een stabilisatie in de schroot gerelateerde productgroepen. Uiteraard kunnen kleine schommelingen voorkomen.
   
  Bij de coil gerelateerde productgroepen (plaat, kokers en buizen) is de marktsituatie daarentegen zeer extreem. De prijsverhogingen zijn explosief en bijna niet bij te houden.

  Deze verhogingen zijn niet weergegeven in onze staalprijsindex!

  Ook de levertijden zijn met 12-16 weken extreem. Onze leveranciers verwachten dat deze extreme situatie in kokers en buizen tot minimaal Q3 2021 zal blijven.

 • Update | 4 maart 2021

  Op dit moment is de staalmarkt redelijk stabiel. De prijzen voor balkstalen zijn in de afgelopen week iets gedaald. Fabrieken kondigen wel weer een verhoging aan vanaf april 2021. Walsingen af fabriek voor maart zijn gevuld, daarna is er nog voldoende ruimte. Hiermee is de verkrijgbaarheid en levertijd voor balkstalen op dit moment weer onder controle.

  De prijzen voor kokerprofielen zijn de laatste tijd weer verder gestegen. Verkrijgbaarheid en levertijden zijn nog steeds problematisch. Op dit moment zijn leveringen voor grotere specificaties allemaal minimaal vanaf mei 2021.

   

 • Update | 4 februari 2021

  De laatste drie weken zijn de staalprijzen gestabiliseerd. Ook de schrootprijzen zijn stabiel. De vraag naar staal is nog steeds groot, waardoor onze leveranciers verwachten dat het staal voorlopig op het huidige prijsniveau zal blijven. Doordat er de afgelopen weken veel staal is besteld bij de Europese staalfabrieken, lopen de levertijden enorm op. Voor sommige profielen zijn walsdata afgegeven van april. Levertijden voor staalprofielen, af fabriek besteld, van 12-16 weken is eerder regel dan uitzondering. 

   

 • Update | 4 januari 2021

  De staalprijzen hebben een recordhoogte bereikt. De index staat op 142, ongekend hoog. Ook de snelheid waarmee de prijzen zijn verhoogd, is nog nooit eerder gebeurd. 

  Onze leveranciers geven aan dat ze verwachten dat het einde nog niet in zicht is. De verwachting is dat de staalprijzen tot minimaal zomer 2021 op een hoog niveau zullen blijven.

 • Update | 18 december 2020

  Op dit moment is de daadwerkelijke stijging van de balkstalen ca € 120,=/ton, tussen eind november en heden. De staalprijsindex komt hiermee weer op het niveau van eind 2018, begin 2019. 

  Met name kokerprofielen zijn op dit moment schaars en daardoor duur met lange levertijden (prijzen voor kokerpfielen zijn niet meegenomen in deze index). De verwachting is dat door de vele bestellingen en de tekorten op de staalmarkt de prijzen in Q1 2021 nog verder zullen gaan stijgen. 

 • Update | 10 december 2020

  Wij ontvangen van onze leveranciers weer berichten dat de komende tijd de staalprijzen worden verhoogd. Naar verwachting zullen de inkoopprijzen in januari 2021 met ca €80,- tot € 100,- per ton hoger zijn dan het prijsniveau in oktober 2020.  Ook de levertijden lopen weer op. Houd hier s.v.p. rekening mee met uw staalprojecten.

Laad oudere updates
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
WK 1
100
112
128
136
124
152
230
202
WK 2
100
114
128
136
124
152
230
202
WK 3
100
114
128
136
124
158
230
202
WK 4
100
114
132
136
124
158
230
198
WK 5
99
114
132
136
124
158
226
196
WK 6
99
112
132
136
124
158
226
194
WK 7
99
112
132
136
124
158
226
192
WK 8
98
112
132
136
124
158
230
188
WK 9
98
112
132
136
124
154
250
188
WK 10
96
112
132
136
122
154
320
188
WK 11
100
112
132
136
120
154
340
188
WK 12
100
112
132
136
120
154
340
WK 13
100
112
132
136
122
154
340
WK 14
104
112
132
136
122
154
340
WK 15
104
114
130
136
122
158
320
WK 16
104
112
130
136
122
158
320
WK 17
108
112
130
136
122
164
320
WK 18
108
112
130
136
122
170
310
WK 19
112
112
130
134
122
186
310
WK 20
120
110
130
134
120
198
306
WK 21
120
110
130
134
120
220
296
WK 22
120
110
130
134
120
220
290
WK 23
120
110
130
132
118
220
280
WK 24
116
110
130
132
118
230
268
WK 25
116
110
134
134
116
230
260
WK 26
116
108
134
134
116
230
250
WK 27
116
108
134
134
116
230
248
WK 28
116
108
134
134
116
230
248
WK 29
116
108
134
134
116
230
248
WK 30
116
108
134
134
116
230
248
WK 31
116
108
134
132
116
230
248
WK 32
116
108
134
132
116
230
248
WK 33
116
108
134
130
116
230
244
WK 34
113
112
134
130
114
230
244
WK 35
113
114
134
130
112
230
258
WK 36
113
116
136
128
112
230
254
WK 37
113
120
136
126
112
230
254
WK 38
110
120
136
126
112
230
254
WK 39
108
120
136
126
112
230
254
WK 40
108
120
136
126
112
230
250
WK 41
106
120
136
124
112
230
238
WK 42
106
122
136
124
112
230
228
WK 43
106
122
136
124
112
230
222
WK 44
106
122
136
122
112
230
222
WK 45
107
124
136
120
112
230
222
WK 46
107
124
136
120
112
230
216
WK 47
110
124
136
120
112
230
214
WK 48
110
124
136
120
114
230
206
WK 49
110
128
136
120
118
230
204
WK 50
110
128
136
120
122
230
204
WK 51
112
128
136
120
130
230
202
WK 52
112
128
136
120
136
230
202
Staalprijsindex laatste 4 maanden
Staalprijsindex
Staalplanner per week
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
Ga naar staalplanner
Omzet
Productie historie Ga naar productie historie

Brinkies in beeld

Brinkies YouTube kanaal

Cookies

Om uw de beste gebruikerservaring te bieden op onze website, maken wij gebruik van cookies.

Lees meer
Productieruimte reserveren? Stuur ons vrijblijvend een appje