staalprijsindex

Onze Brink staalprijsindex geeft een wekelijks overzicht weer van de prijsontwikkelingen staalprofielen in de periode januari 2016 tot en met heden. In de index zijn de netto inkoopprijzen van alleen warmgewalste balkstalen verwerkt. Er is geen rekening gehouden met prijsontwikkelingen in plaatstalen, kokers, buizen, (cao) lonen, staalbehandelingen, materieel en overige inkopen.

Rekenvoorbeeld:  Betreft prijsverschil tussen 2017 (wk2) en 2020 (wk6)

Index week 2 2017: 114  Index week 6 2020: 124 Verschil: 10

Procentuele stijging inkoop staalprijzen t.o.v. wk2 2017: (10/114)*100 = 8,77 % 

Deze index is slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Voor vragen over deze index, kunt u contact opnemen met één van onze verkoopadviseurs, telefoonnummer 0342-40 11 55 

 • Update | 12 oktober 2021

  Nieuwe waarschuwingen voor verhoging staalprijzen 

  De hogere kosten ten gevolge van de aanhoudende stijgende energieprijzen, worden door de staalfabrikanten nu doorberekend in hun staalproducten. Wij worden nu door onze leveranciers gewaarschuwd dat er weer prijsverhogingen aankomen op de korte termijn. 

  Daar waar de hele markt dacht dat de staalprijzen weer zouden gaan dalen, lijkt dit nu toch een geheel andere wending te krijgen.

  Houd hier s.v.p. rekening mee in lopende projecten.

 • Update | 3 september 2021

  Staalprijzen en levertijden weer stabiel na de bouwvakantie

  De staalprijzen zijn momenteel stabiel. Op korte termijn worden ook geen prijsstijgingen verwacht. Er was sprake van een kleine verhoging in oktober, maar ook deze is voorlopig on hold gezet.

  Ook de levertijden zijn weer beter onder controle. Profielen t/m 180 zitten op walsing oktober. Grotere en zwaardere profielen zouden deze maand nog gewalst kunnen worden.

 • Update | 22 juli 2021

  Nieuw akkoord CAO partijen Metalektro

  Op 14 juli jl. hebben de vakbonden en werkgeversorganisatie FME een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao in de Metalektro. De lonen stijgen met terugwerkende kracht met 5,3% over een looptijd van twee jaar.

  Naast deze cao verhoging zijn er in de achterliggende periode ook verhogingen geweest voor de bevestigingsmiddelen, het conserveren van staal en inzet materieel. 

  Hierdoor zullen de offerteprijzen van staalconstructies naar verwachting tussen 2 - 3 % hoger uitvallen.

  Deze verhoging is niet opgenomen in de staalprijsindex.

   

 • Update | 19 juli 2021

  Staalprijzen stabiliseren

  De staalprijzen voor balkstalen zijn in de afgelopen 5 weken niet verhoogd. Mede met de naderende bouwvakantie denken we dat er een einde te is gekomen aan de snelle prijsverhogingen die in december vorig jaar is ingezet. De inkoopprijzen zijn inmiddels meer dan verdubbeld.

  We verwachten dat dit hoge prijsniveau de komende maanden nog wel zal aanblijven. De vraag is nog steeds groot. Levertijden zijn hierdoor langer dan gebruikelijk. Toch kunnen onze leveranciers de vraag nu beter handelen als een aantal maanden geleden.

  Doordat de staalprijzen ook afhankelijk zijn van importheffingen, politieke besluiten en pandemieën blijven de prijzen gevoelig voor schommelingen. Wij houden u ook de komende periode op de hoogte van de staalprijsontwikkelingen.

 • Update | 8 juni 2021

  Wat is er nu eigenlijk aan de hand met het staal?

  De huidige marksituatie heeft verschillende oorzaken. De stijgende staalprijzen en lange levertijden worden uiteindelijk veroorzaakt door vraag en aanbod. De vraag naar staalproducten is groot, het aanbod is gering. Door de coronapandemie zijn staalproducenten minder gaan produceren en zijn de voorraden afgebouwd. Daarbij zijn de prijzen voor grond- en hulpstoffen om staal te maken de laatste tijd gestegen.

  Op dit moment zijn er een aantal staalfabrieken die zelfs geen orders meer aannemen, omdat ze geruime tijd zijn volgeboekt en omdat ze geen nieuwe orders kunnen verwerken. Dit resulteert in schaarste, waardoor de prijzen en levertijden waarschijnlijk nog verder zullen gaan oplopen.

  Zolang er geen definitieve bestellingen zijn geboekt, geven de fabrieken geen vaste prijzen af. Door de beperkte beschikbaarheid zijn de afgegeven walsdata en levertijden indicatief en kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.

  We hopen dat de fabrieken weer snel in staat zijn om de geplaatste orders te verwerken en de productie weer te vergroten, waardoor de staalhandel weer beheersbaar wordt.  

  Wij zullen er alles aan doen om u zo goed als mogelijk te informeren en te helpen bij staalbestellingen.

   

 • Update | 31 mei 2021

  De staalprijzen stijgen door naar ongekende hoogte. In de achterliggende week hebben we van onze leveranciers een verhoging van € 110,=/ton doorgekregen voor balkstalen (HEA, HEB, HEM IPE en UNP profielen).

  Verschillende producenten van balkstalen beraden zich op hun verkoopprijs en nemen momenteel geen orders aan. Anderen hebben technische problemen en produceren nauwelijks. Walsingen voor nieuwe orders staan voor het eerst weer gepland in september/oktober, waardoor verwachte levertijden op de bouwplaats niet eerder dan begin november 2021 zullen zijn. Houd hiermee rekening met nieuwe projecten.

  Hoe lang de huidige gekte aanhoudt weet niemand. Gezien de ontstane schaarste zal een stabilisatie in prijzen en levertijden voorlopig nog wel op zich laten wachten.

 • Update | 17 mei 2021

  Staalprijsindex tikt bijna de 200 aan! 

  Opnieuw heeft er deze week een extreme stijging van de balkstalen plaatsgevonden. We hebben een verhoging moeten noteren van € 80,- per ton, wat maakt dat we de 200 bijna aantikken. 

  Nogmaals vermelden wij dat het in onze index gaat om de prijsontwikkeling van balkstalen. Overige producten zoals kokers en buizen worden niet meeberekend. 

  Ook blijven levertijden van materialen oplopen, wat ons naast de prijsstijgingen, zorgen baart voor lopende projecten. 

 • Update | 7 mei 2021

  De prijsverhogingen gaan maar door. Leveranciers waarschuwen ons dat we tot de zomer rekening moeten houden met een prijsstijging van € 100,- tot € 150,- per ton voor balkstalen, waarmee onze staalprijsindex boven de 200 zal uitkomen. 

  In onze index wordt alleen de prijsontwikkeling van balkstalen weergegeven. De verhogingen voor coilgerelateerde producten (plaatstalen, kokers, buizen, etc.) staan hier niet in. Deze producten zitten op een substantieel hoger prijsniveau ten opzichte van de balkstalen. 

  Door schaarste van voormaterialen wordt de verkrijgbaarheid een nog groter issue dan dat het nu al is. Houd rekening mee met vertragingen in projecten door de huidige situatie op de staalmarkt. 

 • Update | 30 april 2021

  Houd rekening mee met extreme staalprijsverhogingen van coilgerelateerde producten in de achterliggende periode. Ten opzichte van eind oktober 2020 zijn de de inkoopprijzen voor kokers en buizen meer dan verdubbeld. Voor balkstalen worden nu prijzen afgegeven die 50% hoger zijn  dan het prijspeil oktober 2020. Leverdata voor walsprofielen die nu besteld worden staan op juli/augustus/september 2021, afhankelijk van profielkeuze. 

  De verwachting is dat de staalprijzen nog verder zullen gaan stijgen en dat de leverdata ook zullen gaan oplopen.

 • Update | 19 april 2021

  In de afgelopen periode zijn de prijzen van coilgerelateerde producten (onder andere kokers en buizen) nog verder doorgestegen.

  Deze verhogingen zijn niet weergegeven in onze staalprijsindex!

  De prijzen voor balkstalen  zijn na een relatief stabiele periode toch weer gestegen. In de afgelopen week hebben wij van onze leveranciers weer nieuwe hogere prijzen voor balkstalen doorgekregen, waarschijnlijk ten gevolge van een iets stijgende schrootprijs.

  Hoe een en ander zich zal doorzetten is nog onzeker. De fabrieken hebben een zeer goede orderportefeuille. De schroot, grondstof- en energieprijzen zijn hoog. 

 • Update | 22 maart 2021

  De afgelopen weken zijn de schrootprijzen op een zeer hoog niveau gestabiliseerd. Hierdoor zijn verdere prijsverhogingen voor balk- en stafstaal voorlopig uitgebleven. Ook voor de komende periode gaan wij uit van een stabilisatie in de schroot gerelateerde productgroepen. Uiteraard kunnen kleine schommelingen voorkomen.
   
  Bij de coil gerelateerde productgroepen (plaat, kokers en buizen) is de marktsituatie daarentegen zeer extreem. De prijsverhogingen zijn explosief en bijna niet bij te houden.

  Deze verhogingen zijn niet weergegeven in onze staalprijsindex!

  Ook de levertijden zijn met 12-16 weken extreem. Onze leveranciers verwachten dat deze extreme situatie in kokers en buizen tot minimaal Q3 2021 zal blijven.

 • Update | 4 maart 2021

  Op dit moment is de staalmarkt redelijk stabiel. De prijzen voor balkstalen zijn in de afgelopen week iets gedaald. Fabrieken kondigen wel weer een verhoging aan vanaf april 2021. Walsingen af fabriek voor maart zijn gevuld, daarna is er nog voldoende ruimte. Hiermee is de verkrijgbaarheid en levertijd voor balkstalen op dit moment weer onder controle.

  De prijzen voor kokerprofielen zijn de laatste tijd weer verder gestegen. Verkrijgbaarheid en levertijden zijn nog steeds problematisch. Op dit moment zijn leveringen voor grotere specificaties allemaal minimaal vanaf mei 2021.

   

 • Update | 4 februari 2021

  De laatste drie weken zijn de staalprijzen gestabiliseerd. Ook de schrootprijzen zijn stabiel. De vraag naar staal is nog steeds groot, waardoor onze leveranciers verwachten dat het staal voorlopig op het huidige prijsniveau zal blijven. Doordat er de afgelopen weken veel staal is besteld bij de Europese staalfabrieken, lopen de levertijden enorm op. Voor sommige profielen zijn walsdata afgegeven van april. Levertijden voor staalprofielen, af fabriek besteld, van 12-16 weken is eerder regel dan uitzondering. 

   

 • Update | 4 januari 2021

  De staalprijzen hebben een recordhoogte bereikt. De index staat op 142, ongekend hoog. Ook de snelheid waarmee de prijzen zijn verhoogd, is nog nooit eerder gebeurd. 

  Onze leveranciers geven aan dat ze verwachten dat het einde nog niet in zicht is. De verwachting is dat de staalprijzen tot minimaal zomer 2021 op een hoog niveau zullen blijven.

 • Update | 18 december 2020

  Op dit moment is de daadwerkelijke stijging van de balkstalen ca € 120,=/ton, tussen eind november en heden. De staalprijsindex komt hiermee weer op het niveau van eind 2018, begin 2019. 

  Met name kokerprofielen zijn op dit moment schaars en daardoor duur met lange levertijden (prijzen voor kokerpfielen zijn niet meegenomen in deze index). De verwachting is dat door de vele bestellingen en de tekorten op de staalmarkt de prijzen in Q1 2021 nog verder zullen gaan stijgen. 

 • Update | 10 december 2020

  Wij ontvangen van onze leveranciers weer berichten dat de komende tijd de staalprijzen worden verhoogd. Naar verwachting zullen de inkoopprijzen in januari 2021 met ca €80,- tot € 100,- per ton hoger zijn dan het prijsniveau in oktober 2020.  Ook de levertijden lopen weer op. Houd hier s.v.p. rekening mee met uw staalprojecten.

Laad oudere updates
2016
2017
2018
2019
2020
2021
WK 1
100
112
128
136
124
152
WK 2
100
114
128
136
124
152
WK 3
100
114
128
136
124
158
WK 4
100
114
132
136
124
158
WK 5
99
114
132
136
124
158
WK 6
99
112
132
136
124
158
WK 7
99
112
132
136
124
158
WK 8
98
112
132
136
124
158
WK 9
98
112
132
136
124
154
WK 10
96
112
132
136
122
154
WK 11
100
112
132
136
120
154
WK 12
100
112
132
136
120
154
WK 13
100
112
132
136
122
154
WK 14
104
112
132
136
122
154
WK 15
104
114
130
136
122
158
WK 16
104
112
130
136
122
158
WK 17
108
112
130
136
122
164
WK 18
108
112
130
136
122
170
WK 19
112
112
130
134
122
186
WK 20
120
110
130
134
120
198
WK 21
120
110
130
134
120
220
WK 22
120
110
130
134
120
220
WK 23
120
110
130
132
118
220
WK 24
116
110
130
132
118
230
WK 25
116
110
134
134
116
230
WK 26
116
108
134
134
116
230
WK 27
116
108
134
134
116
230
WK 28
116
108
134
134
116
230
WK 29
116
108
134
134
116
230
WK 30
116
108
134
134
116
230
WK 31
116
108
134
132
116
230
WK 32
116
108
134
132
116
230
WK 33
116
108
134
130
116
230
WK 34
113
112
134
130
114
230
WK 35
113
114
134
130
112
230
WK 36
113
116
136
128
112
230
WK 37
113
120
136
126
112
230
WK 38
110
120
136
126
112
230
WK 39
108
120
136
126
112
230
WK 40
108
120
136
126
112
230
WK 41
106
120
136
124
112
230
WK 42
106
122
136
124
112
230
WK 43
106
122
136
124
112
230
WK 44
106
122
136
122
112
230
WK 45
107
124
136
120
112
230
WK 46
107
124
136
120
112
230
WK 47
110
124
136
120
112
230
WK 48
110
124
136
120
114
230
WK 49
110
128
136
120
118
WK 50
110
128
136
120
122
WK 51
112
128
136
120
130
WK 52
112
128
136
120
136
Staalprijsindex
Omzet
Productie